SH PAC

본문 바로가기


SHPAC 새소식+


Company    l     Privacy Policy   l     Service User Agreement
Copyright SHPAC. All rights reserved
总社 :釜山广域市江西区花田产团5路81(花田洞) / 总机 : +82(0)51-831-3838 / 传真 : +82(0)51-831-3840
相关企业 : 新兴精机股份公司(镀铬缸杆) 釜山广域市沙下区多产路241 / 总机 : +82(0)51-262-0755~9 / 传真 : +82(0)51-262-0753
相关企业 :三智精密股份公司(制造液压缸 :合作社) 釜山广域市江西区菉山产业北路203 / 总机 :+82(0)51-714-3811 / 传真 : +82(0)51-972-4812